De laatste bewoner van het kasteel, Professor Deusser verlaat het kasteel in 1931. Daarna volgen vele jaren van leegstand en verval voor het kasteel en de daarbij horende gronden.

In 1976 verkoopt de Stiftung Antonie Deusser het landgoed Arcen aan Stichting Het Limburgs Landschap. Deze stichting begint met een grote restauratie van het kasteel en de daaromheen gelegen historische buitenplaats. Vanaf 1986 komen het kasteel en een gebied van 32 hectare middels een erfpacht contract onder beheer te staan van Kasteeltuinen Arcen B.V. In twee jaar tijd wordt volgens het ontwerp van landschapsarchitect Niek Roozen een uniek tuinencomplex gerealiseerd dat op 31 mei 1988 door Prins Bernard wordt geopend. Vanaf dat moment bezoeken duizenden bezoekers per jaar het park. Eind 2012 neemt stichting het Limburgs Landschap de regie weer in eigen handen en exploiteert zelf het park.

Binnenkort