Het kasteel van Arcen stamt uit de 17e eeuw en is gebouwd in opdracht van de Hertogen van Gelre. Het huidige kasteel werd gebouwd op de restanten van het vorige Kasteel dat op haar beurt weer werd gebouwd op de restanten van het eerste Kasteel 'Huys den Kamp'.

Tussen Maas en Duitse grens ligt, zuidelijk en oostelijk van Arcen, Landgoed Arcen [494 ha]. Aan de westzijde van het landgoed ligt het binnen een dubbele gracht gelegen kasteel met aangrenzende tuinen en het natuurontwikkelingsgebied Barbara's Weerd. Aan de oostzijde van de n271 [Venlo-Nijmegen] liggen uitgestrekte naald- en loofbossen, afgewisseld met enkele graslandpercelen en de wateren Gelders Vlies en Straelens Schuitwater.

De laatste bewoner van het kasteel, Professor Deusser verlaat het kasteel in 1931. Daarna volgen vele jaren van leegstand en verval voor het kasteel en de daarbij horende gronden.

Binnenkort