Waren het vorig jaar de Arcenaren die een historisch tolconflict met de Venlonaren uitvochten, dit jaar komen met Pasen zo mogelijk nog woestere figuren naar Arcen.

Vikingen in Arcen? Hoe zit dat? Er is voldoende bewijs gevonden dat de Noormannen ook de Maas hebben bevaren. Er wordt aangenomen dat de Vikingen in de buurt van Roermond bij het dorpje Asselt zijn neergestreken begin 881. Het Vikingenkamp zou Ascloa hebben geheten. Geschiedschrijfster Mejuffrouw Stoel stelt echter in haar boekwerk,  Arcen: de Heerlijkheid, de Heren en de Huizen, dat Ascloa niet Asselt bij Roermond is maar het gehucht Hasselt bij Velden. De toenmalige landschapsbeschrijving klopt hier namelijk ook. Volgens haar zijn dus beide locatietheorieën verdedigbaar.