Jarenlang waren ze van de radar verdwenen, twee historische rijtuigen die tot Kasteel Arcen behoorden. Maar toen Stichting het Limburgs Landschap enkele jaren geleden startte met een grondige renovatie van Kasteeltuinen Arcen kwamen ze ook de rijtuigen weer op het spoor. Het eerste rijtuig is volledig gerestaureerd en keert met Pinksteren weer terug naar Kasteel Arcen. Om dit te vieren wordt er tijdens de Pinksterdagen ook een Koetsenparade gehouden op de Kasteelhof waarbij bijzondere rijtuigen worden geshowd en bezoekers een tochtje kunnen maken in een ‘Janplezier’, een groot rijtuig uit de 19e eeuw.
 
Rijtuigen van Kasteel Arcen
De adellijke familie van Graaf Wolff Metternich verplaatste zich tijdens hun residentie in Arcen tussen 1876 en 1917 in een tweetal koetsen. Bij hun vertrek uit Arcen bleven de koetsen achter om voornamelijk gebruikt te worden als speeltoestel voor de kinderen uit het dorp en langzamerhand te vergaan.
Bij de aanleg van Kasteeltuinen Arcen moesten de koetsen weg om ruimte te maken in het koetshuis voor horeca. Betrokken bewoners uit Arcen wilden de koetsen voor de streek behouden en ze borgen de koetsen op in afwachting van betere tijden. En zo vergat bijna iedereen dat de bijzondere koetsen er nog waren. Toen Stichting het Limburgs Landschap in 2013 het beheer van Kasteeltuinen Arcen weer op zich nam en aangaf meer aandacht aan de historie te willen geven, was dat de aanleiding voor Hay Gout van Streekmuseum De Hansenhof om contact op te nemen en aan te geven dat de koetsen wellicht konden terugkeren naar Arcen.
Hay Gout zorgde ervoor dat de koetsen naar Streekmuseum De Hansenhof werden getransporteerd en startte jaren geleden met de nauwkeurige restauratie van de eerste koets. Een speurtocht door heel Europa naar de geschiedenis van de koets en authentieke materialen was nodig. De jarenlange restauratie was een kwestie van visie, lange adem en vakmanschap. De minutieuze restauratie duurde enkele jaren en werd mede mogelijk gemaakt door verschillende gespecialiseerde bedrijven en het Prins Bernard Cultuur Fonds.
 
Gerestaureerde reiskoets
De bijzondere reiskoets stamt uit omstreeks 1860. Het gesloten rijtuig was oorspronkelijk antraciet-zwart met gele wielen en blauwe bekleding. Het is een coupé gebouwd door de Firma Ermekeil in Bonn. Dit model koets werd door meerdere fabrikanten geproduceerd en was populair in heel Europa. In 1835 haalde dit ontwerp de eerste prijs op de wereldtentoonstelling in Parijs.
 
Feestelijke terugkeer naar Kasteel Arcen tijdens Koetsenparade
Met Pinksteren keert de eerste gerestaureerde koets terug naar Kasteel Arcen en krijgt hij een mooie plek in het Koetshuys. Op de Kasteelhof worden een tiental historische rijtuigen getoond uit de privé collectie van oud wereldkampioen mennen Riny Rutjens. Bovendien kunnen bezoekers tijdens Pinksteren ook zelf ervaren wat het is om in een historisch rijtuig te rijden. Een ‘Janplezier’, een groot rijtuig uit de 19e eeuw zal ritjes maken in het park.